SolMånens Forlag
    v / D a n k w a r d  E.  N i e l s e n 
O-U-A

BOGEN OM HUAN

Dette er en mangetydige bog. Den handler om Tarans vidunderlige rejser til et land, som han kalder Stjernelandet, fordi alle folk dér tror, at de kommer fra hver deres stjerne. De kommer til jorden, fordi de elsker den...
På sine mange rejser til dette land bliver han gennem samtaler og oplevelser ganske fortrolig med deres kultur og han opdager, at disse mennesker på en eller anden måde ønsker hans besøg, for at han skal fortælle om dem og deres måde at leve på, så den verden han kommer fra - vores verden - kan blive ved med at bestå og grønnes og trives.
Samtidig oplever han en slags indvielse i en måde at opleve og tænke på, der kan minde om shamanisme og andre primære trosformer, samtidig med at den har en spirituel højde, der efter hans mening endda overgår det bedste han kender fra de store verdensreligioner.
Han lærer at vi først kan leve fredeligt med vores medmennesker, når vi har lært at leve i fred med vores egen indre naturlige bevidsthed, som vi i et og alt deler med planterne og dyrene.
Læs, hvordan den verden er beskaffen, hvor foreningen af mand og kvinde er det naturlige udtryk for deres dybeste tro; hvor frugtbarheden er den selvfølgelige baggrund for alle deres ønsker og handlinger.
Dette er en bog om kærlighed og glæde, fred og frugtbarhed. Et så positivt og samtidig realistisk livssyn møder man sjældent.
Dens enkle og poetiske sprog giver lyst til at læse den mange gange, mens man finder ind i dens dybder og oplever nye sammenhænge og sandheder.

P.S. Huan udtales med tryk på første stavelse, det er en sammentrækning af ordene hun og han og udtrykker altings oprindelige enhed.

Læs bogen: